Egensäker

Designbaserat explosionsskydd reducerar explosionsrisken

I riskfyllda områden förekommer koncentrationer av lättantändliga gaser, ångor eller damm. Elektrisk utrustning som installeras i sådana miljöer måste utformas på speciellt sätt och testas så att den inte ökar risken för en explosion. Våra instrument omfattas av internationella certifieringar (IECEx, ATEX, CSA, FM, NEPSI) med olika typer av skydd, t.ex. egensäker, explosionsskydd (explosionssäkra) och icke-gnistbildande design för att uppfylla olika riskkrav

Egensäkra och explosionssäkra instrument för riskområden

Ladda ner