Enter at least 2 characters to start the search.

Fokus på expertis inom utveckling och tillverkning

Med produktcenter säkerställs en ledande position inom sensor- och mätteknik, systemprodukter och IIoT

Våra fem produktcenter med huvudsäten i Tyskland och Schweiz fokuserar på kunnande inom forskning och utveckling, marknadsföring, logistik, teknisk engineering och produktion. På dessa anläggningar tillverkas även kärnkomponenterna för vår internationella produktion. Anläggningar i Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Storbritannien och USA monterar, testar och kalibrerar instrument främst för de regionala marknaderna. På så sätt kan vi på ett snabbt, flexibelt och individanpassat sätt serva våra kunder världen över.

Med fokus på kvalitet

Kvalitet och kontinuerlig förbättring har hög prioritet hos Endress+Hauser. Vi eftersträvar högsta kvalitet på våra produkter och tjänster – oavsett vilken av Endress+Hausers anläggningar de kommer från. Vid inköp av varor och tjänster letar vi efter leverantörer som tillämpar samma principer för kvalitetssäkring som vi gör. Vårt hanteringssystem bygger på ISO 9001 och OHSAS 18001. Dessutom är vissa anläggningar certifierade enligt ISO 14001 och ISO 50001.

En unik lösning för varje enskilt uppdrag

Vi förser kunder med hundratusentals mätpunkter varje år: praktiskt taget varje enhet är unik och utvald från en katalog med 2000 olika produkter och en miljard olika designvarianter. För att kunna tillhandahålla ett så brett och variationsrikt produktsortiment använder vi oss av moderna högautomatiserade produktionsanläggningar som ständigt förnyas för att hålla högsta tekniska standard. Vi är beroende av våra välutbildade och motiverade medarbetare som erbjuds ett brett utbud av kompetensutveckling och fortbildning.

Innovation från dag ett

Endress+Hauser var en riktig pionjär inom elektronisk mätteknik när företaget grundades 1953. Allt sedan dess har vi fortsatt att övertyga våra kunder med banbrytande produkter och lösningar. Vårt detaljerade applikationskunnande och vår kompetens inom olika industrier leder gång på gång till banbrytande upptäckter och hjälper våra kunder på vägen mot den digitala framtiden.

Enkel integration

För att säkerställa att våra instrument kan integreras i styr- och Asset Management-system så enkelt som möjligt, testar vi dem i en miljö med olika produkter från olika leverantörer samt säkerställer att de har rätt certifiering innan de släpps på marknaden. Vi utvecklar även fullt instrumenterade lösningar för specifika applikationer, t.ex. avbildning av densitetsprofiler, dosering och fyllning, debiteringsmätningar (custody transfer), läcksökning samt terminalautomation och tankövervakning liksom programvarulösningar för hantering av fältutrustning och kalibreringar.