Effekterna av coronavirus pandemin

Kund- och partnerinformation från Endress+Hauser koncernen gällande coronavirus-pandemin.

Endress+Hauser har vidtagit omfattande åtgärder gällande coronavirus-pandemin. Hälsan hos anställda, kunder, partners och allmänheten är av högsta prioritet. Vårt mål är att säkerställa vår förmåga att leverera och supporta våra kunder över hela världen. En arbetsgrupp samordnar åtgärden på koncernnivå. Den nuvarande situationen är följande:

Sälj och service

 • Våra kontaktpersoner inom sälj och service är tillgängliga, oavsett om de arbetar från kontoret eller hemifrån.

 • Där officiella restriktioner finns har vi nödplaner på plats för både försäljning och service för att kunna ge fortsatt omfattande support

 • Med ett konto på endress.com, kan alla kunder söka leveranser, få prisuppgifter, leveranstider och beställa produkter.

 • Med Smart Support, kan Endress+Hauser hjälpa till med servicefrågor online.

 • Nya Visual Suppport-appen för serviceärenden ger möjlighet till videosamtal via mobila eller stationära enheter.

Leveranser

 • Endress+Hauser har generellt inga problem att leverera; vårt globala produktionsnätverk fungerar bra.

 • Leveranser kan påverkas med något längre transittider då en del restriktioner innefattar våra tjänsteleverantörer. Våra försäljningscenter informerar i dessa fall berörda kunder

Materialtillgänglighet

 • Materialtillgänglighet på våra anläggningar är säkerställd för de kommande veckorna.

 • Vi arbetar hårt för att se till att material förblir tillgängligt även längre än denna period.

 • När det är möjligt följer vi en dubbel sourcingstrategi för upphandling, helst från källor i olika länder eller på olika kontinenter..

 • För kritiska komponeneter har vi ett tillräckligt säkerhetslager.

Åtgärder för att skydda mot infektion

 • Vi anpassar ständigt våra åtgärder till lokala förhållanden för att skydda kunder, anställda och partners världen över.

 • Vi har generellt infört begränsningar vad gäller resor, vi håller oss till viktiga och nödvändiga resor (t.ex. brådskande servicearbeten).

 • Vi har avbokat alla större möten och evenemang tills vidare.

 • Vi har vidtagit omfattande organisatoriska åtgärder på våra kontor för att säkerställa en hög hygiennivå och för att upprätthålla tillräckligt avstånd mellan anställda.

 • Många anställda fortsätter att arbeta hemifrån. Detta påverkar inte vår tillgänglighet eller kvalitet på arbete.

Här hittar du uttalande från Endress+Hauser styrelse: Covid-19 kund och partner information