Enter at least 2 characters to start the search.

Fokus på effektivitet

Idag kännetecknas anläggningen i tyska Gerlingen av modern arkitektur och ett hållbart energikoncept.

25 miljoner euro har investerats i utbyggnad och ombyggnad av kompetenscentret för vätskeanalys. I de tre stegen av satsningen i Gerlingen skapades extra produktionsytor, moderna kontor, laboratorier samt utbildnings- och konferensytor. ”Som ett företag verksamt på miljöområdet kände vi att vi måste få fram ett budskap”, förklarar VD Dr Manfred Jagiella. Därför kom det allra senaste inom byggteknik till användning i den nya byggnaden.

Allt under kontroll. ©Endress+Hauser
Kärnan i energikonceptet. ©Endress+Hauser

Uppvärmning, kylning och el

Mittdelen av anläggningen är ett värmekraftverk som även fungerar som reservgenerator, framförallt för datorcentret. Naturgasenheten genererar 223 kilowatt el och 335 kilowatt värme, som vid behov även kan ställas om till kylning – en mycket speciell funktion. I ett forsknings- och utvecklingsprojekt utvecklades kompakta absorptionskylare för just detta ändamål. En pilotinstallation gjordes och den har lett till en avsevärd ökning av effektiviteten.

Termokativa byggnadssystem

Med hjälp av rör dragna i betongtak och golv fungerar byggelementen som värmeackumulatorer på vintern och kylackumulatorer på sommaren, vilket minskar energibehovet för uppvärmning och kylning. Friskluft leds in i byggnaden genom markslingor bestående av sex långa rör på vardera 1,40 m i diameter, inbyggda i husgrunden. Bara några graders temperaturskillnad får en otrolig effekt, och energikostnaderna sjunker i takt med energibehovet.

Taket lever

Den gröna växtligheten på taket är mer än bara ett blickfång. Den förbättrar klimatet inne i byggnaden och avlastar det kommunala avloppssystemet eftersom växterna suger upp mycket regnvatten. Taket har blivit en biotop.

Incitament och förpliktelse

Endress+Hauser Conducta var ett av de första företagen som certifierades enligt ISO-standarden 50001 för byggnadens energihantering. Och med anledning av den konsekventa energioptimeringen fick anläggningen 2012 en utmärkelse för energieffektivitet av det tyska ministeriet för ekonomi och teknik

Kontakt