Enter at least 2 characters to start the search.

Energi från ett vindträd

Ett innovativt kraftverk i liten skala som genererar miljövänlig energi i Gerlingen.

Ett grönt kraftverk i liten skala som passar i staden: Endress+Hauser Liquid Analysis använder ett vindträd i Gerlingen, Tyskland. Trädet är nästan 10 meter högt med en metallstam och vindturbiner som är gjorda av grön plast som liknar stora löv. Turbinerna på 4 000 watt producerar runt 3 200 kilowattimmar el per år, vilket räcker till att förse ett hushåll med en person.

Ett vindträd förser laddningsstationen för e-fordon med energi på Endress+Hauser Liquid Analysis i Gerlingen ©Endress+Hauser

Ett vindträd förser laddningsstationen för e-fordon med energi på Endress+Hauser Liquid Analysis i Gerlingen.

De lövformade turbinerna som är 85 cm höga roterar även i svaga vindar. ©Endress+Hauser

De lövformade turbinerna som är 85 cm höga roterar även i svaga vindar.

Liten men kraftfull

Jämfört med en vanlig vindturbin låter det inte som så mycket. Men detta lilla kraftverk erbjuder stora fördelar. Den lilla storleken gör att det passar bra i stadsmiljöer. De 54 miniturbinerna är utformade att vara nästan helt tystgående och använda alla typer av vind, även turbulenta luftflöden som ofta uppstår i urbaniserade områden. Enligt uppskattningar kan detta lilla kraftverk därför användas 320 dagar om året under normala vindförhållanden.

Öga för effektivitet

”Vindträdet är en symbol för vårt engagemang att behandla naturen respektfullt”, säger Manfred Jagiella, VD på Endress+Hauser Liquid Analysis. Företaget har strävat efter ett hållbart energikoncept i många år. Som en del av expansionen i Gerlingen utformades byggnadstekniken för energieffektivitet från marken och upp och har optimerats kontinuerligt sedan dess. Företaget är certifierat för energihantering enligt ISO-50001.

Smart och hållbart

Konceptets hjärta är en kraftvärmeanläggning med naturgas som tillhandahåller elektricitet och värme, den sistnämnda kan också konverteras till kyla vid behov. Frisk luft kommer in i byggnaden via sex jordrör. Rör som är inbyggda i grunden värmer upp utomhusluften på vintern och kyler ner den på sommaren. Glasfasaden har en speciell beläggning som ger en hög isoleringsgrad. De grästäckta takytorna förbättrar byggnadens inomhusklimat.

Grön energi för e-fordon

Ett fotoelektriskt system installerades också, vilket genererar elektricitet som flödar in i ett innovativt redox-flödesbatteri som i sin tur förser en laddningsstation för e-fordon med el på platsen. Energi från vindträdet matas också in i laddningsstationen och ger förmåner till miljövänlig mobilitet. ”Detta betyder att våra egna fordon, samt de som våra gäster kör, kan drivas med klimatvänlig energi som vi genererat själva”, säger Manfred Jagiella.