Enter at least 2 characters to start the search.

Tävla för ett gott ändamål

Endress+Hauser Water Challenge strävar efter att öka tillgången till rent vatten världen över

Många människor världen över tar inte vatten för givet då det för dem är en bristvara. Endress+Hauser-medarbetare sträcker ut en hand till dessa människor genom företagets Water Challenge, speciella välgörenhetstävlingar som stöttar projekt i många olika länder för att öka tillgången till rent dricksvatten.

Endress+Hauser Water Challenge ©Endress+Hauser

Medarbetarna blir engagerade av idén bakom Endress+Hauser Water Challenge.

Endress+Hauser Water Challenge: stöttade projekt ©Endress+Hauser

Den nya vattenanläggningen i Kon Bdeh, Vietnam.

Med Endress+Hauser Water Challenge kan medarbetare delta i lokala, självorganiserade kampanjer för att genomföra olika distanser längs eller i vatten – t.ex. genom att jogga, gå stavgång eller simma – och sedan donera ett litet bidrag för varje kilometer. Företaget ger sedan motsvarande totalsumma. Inkomsterna används sedan i utvalda hjälpprojekt i Asien, Sydamerika eller Afrika.

Engagemang i många länder

Sedan starten av Water Challenge år 2019 i Reinach, Schweiz, har idén engagerat många medarbetare i t.ex. Indien, Saudiarabien och Mexiko. Det är inget sammanträffande att initiativet fick stora efterverkningar. Med sitt produktutbud har Endress+Hauser i decennier stöttat säker, effektiv och miljövänlig vattenförsörjning och vattenbehandling. ”Vi utnyttjar nu den här affärsaktiviteten inom den ideella sektorn”, säger VD Matthias Altendorf.

Varje droppe räknas

I den första välgörenhetstävlingen genomförde 250 deltagare en distans på totalt 2 300 kilometer, vilket gav cirka 10 000 schweizerfranc i vinst. Pengarna användes i byn Kon Bdeh i Vietnam för att borra en ny 100-meter djup brunn, förse källan med en kran, installera en pump och bygga ett hus för denna. Innan vattnet rinner ur kranen filtreras och renas det. Den gamla vattenanläggningen sinade alltid ut under torrperioden, men med den nya brunnen är vattentillförseln för byns 800 invånare nu garanterad.

Pålitlig hjälp

Endress+Hauser Water Challenge stöttar nu ett program för vattentillförsel i nordöstra Brasilien och anläggningen av ett dricksvattennätverk i en by i Kamerun. Det finns också planera på att bygga ett reningsverk i Donwada, Indien i Aurangabaddristriktet. I alla dessa projekt förlitar Endress+Hauser sig på personliga kontakter och närvaro på plats som säkerställer att inga av de donerade pengarna försvinner på annat håll.