Mindre avfall och lägre kostnader

Ny miljövänlig blästringsprocess för metall

Fram till nyligen använde Endress+Hauser 60 metriska ton glaskulor varje år för ytbehandling av flödesmätare. Genom att istället använda rostfritt stål som blästringsmedel förbrukas numera endast två ton. Denna innovation är bra för miljön och sparar resurser.

Kritiska missfärgningar. ©Endress+Hauser
Blästringssystem med injektor. ©Endress+Hauser
Blästringssystem med injektor. ©Endress+Hauser

Tusentals flödesmätare enbart för industriell processtyrning tillverkas i Endress+Hausers anläggning i schweiziska Reinach. Ett av stegen i produktionen innebär sammansvetsning av sensorhusets två halvor, vilket ger upphov till rödaktiga missfärgningar vid svetsfogarna. ”Dessa missfärningar till följd av värmen måste avlägsnas helt med hjälp av blästringsmedel.

Om vi inte gjorde det skulle atmosfärisk påverkan ge upphov till korrosion och förstöra de obehandlade ytorna på nolltid”, förklarar Boris Lauton, driftansvarig för sandblästringssystemen.

Efter omfattande tester beslutade Endress+Hauser 2012 att ersätta glaskulor med kulor av rostfritt stål som blästringsmedel för rengöringsprocessen. Detta byte har gett utdelning på flera sätt – både vad gäller förbrukning och avfallshantering av blästringsmedel samt för hälsa och säkerhet.

Säkrare arbete – mindre damm

På grund av den högre specifika vikten genererar rengöring med kulor av rostfritt stål avsevärt mindre mängder damm än vad glaskulor gör. Den förbättrade renheten ger högre säkerhetsnivåer i produktionen och minimerar risken för att dammet andas in av maskinoperatörerna.

Miljövänligt – mindre avfall

Med en förbrukning på två ton metallpulver per år genererar rostfritt stål som blästringsmaterial mycket mindre avfall än glaskulor, som resulterar i 60 ton glaspulver som inte kan återvinnas, utan måste hanteras som särskilt avfall. Dessutom är kostnaden för avfallshantering av glaspulver på 22 000 euro per år betydligt högre än för blästringsmedel av rostfritt stål.

Skonsammare process – mindre nötning

Metallhagel sliter mycket mindre på systemen för blästringsmedel än vad glaskulor gör. Livslängden för lock, slangar och blästermunstycken ökar tiofaldigt.
Boris Lautons summerar: ”De konverterade systemen är inte bara bra för miljön och sparar resurser, utan de är dessutom betydligt mer kostnadseffektiva.”

Kontakt