Enter at least 2 characters to start the search.

Att göra en insats genom avfall

Endress+Hausers mekaniska produktion har fått en mer hållbar strategi.

Enbart i anläggningen i Maulburg bearbetar Endress+Hauser 1400 ton rostfritt stål varje år, vilket resulterar i en miljon komponenter till olika tryck- och nivåinstrument. När den nya moderna anläggningen konstruerades såg Endress+Hauser till att anpassa den mekaniska produktionen för framtiden, en investering på totalt sex miljoner euro år 2014.

Maskinen som pressar spån sänker kostnaderna, effektiviserar arbetsbelastningen och bidrar till att bevara miljön. ©Endress+Hauser
Smart idé: teamet har nästan helt automatiserat avfallshanteringen av skrotspånen. ©Endress+Hauser

Produktionsprocesserna ger upphov till högar med spån av rostfritt stål, material som är extremt robust och svårt att bearbeta. Vid tillverkningen av komponenterna slutar nästan hälften av råmaterialet som maskinspån. Avdelningschef Armin Nüssle förklarar: ”För att underlätta avfallshanteringen skaffade vi en maskin som bearbetar de stora mängderna spån till pellets i hanterbar storlek och som avlägsnar eventuella rester av kylsmörjmedel.”

Maskinen underlättar teknikernas arbete och bidrar samtidigt till att minska påfrestningarna på miljön.

Minskade transporter

Innan det nya systemet implementerades hämtade bolaget som sköter avfallshanteringen omkring 15 containrar med metallskrot varje månad. Nu är de bara fem, och de innehåller en större mängd värdefullt råmaterial. Eftersom pelletsen betingar ett högre pris hos företagen som hanterar avfall genererar den mekaniska produktionen en större avkastning.

Återvinning

Maskinen som pressar pelletsen återvinner kylsmörjmedlet så att det kan återanvändas, vilket halverar förbrukningen och mängden avfall som måste tas om hand.

Kostnadsbesparingar

Tack vare maskinen som pressar pelletsen har den årliga avkastningen som genereras av den mekaniska produktionen ökat med 200 000 euro. Utöver det blir det ca 20 000 euro i kostnadsbesparingar tack vare den minskade mängden kylsmörjmedel som annars måste fyllas på och avfallshanteras.

Kontakt