Enter at least 2 characters to start the search.

Ekologisk byggnadsteknik

Ett energiautonomt, koldioxidneutralt center för kundupplevelser och utbildning håller just nu på att byggas i Kanada

Endress+Hauser-koncernen investerar 19 miljoner euro i en byggnad som är helt hållbar ur miljösynpunkt. Det framtida centret för kundupplevelser och processutbildning i Burlington i Ontarioprovinsen är utformat för att drivas med en klimatneutral utgångspunkt och ska täcka alla sina energibehov med lokala förnybara källor.

Endress+Hauser Kanada ©Endress+Hauser

Stora anspråk: Den nya byggnaden i Kanada är utformad att vara koldioxidneutral.

”Vårt mål är att skapa en fantastisk byggnad som inte bara är hållbar på invigningsdagen, utan även under många årtionden framöver”, förklarar Anthony Varga, VD på Endress+Hauser Kanada. Dubbelsidiga solpaneler på taket av tvåvåningsbyggnaden genererar el, samtidigt som en geotermiskt system tillhandahåller värme från underjorden. Trippelglasen förhindrar att värme sipprar ut. Byggnaden är inte heller ansluten till det lokala nätverket för vattentillförsel.

Atrium utsmyckat med ett träd

Centret för kundupplevelser och processutbildning med två våningar är planerat att öppna våren 2021. Kunderna kan bland annat använda ett utbildningscenter i byggnaden för att göra sig bekanta med Endress+Hausers processteknik. ”Alla våra kunder och partners kan simulera processförhållanden som liknar förhållandena i deras egna anläggningar”, säger Anthony Varga. I mitten av byggnaden kommer det att finnas ett atrium med ett levande träd.

Ekologisk nybyggnadsteknik

Endress+Hausers produktion är inte energiintensiv och har lite påverkan på miljön. En av de faktorer som bidrar mest till det ekologiska fotavtrycket är byggnadernas infrastruktur. Med detta i åtanke utformar koncernen nya byggnader med gröna aspekter och uppfyller på så sätt krävande standarder för energieffektivitet. Med byggnaden i Burlington strävar Endress+Hauser efter att uppnå guldstatus på LEED-certifieringen (ledande inom energi och miljödesign) från Canada Green Building Council.