Enter at least 2 characters to start the search.

En gemensam resa

Vi utvärderar leverantörers hållbarhet med hjälp av vanliga kriterier som används världen över

Endress+Hauser anser att det är en del av företagets ansvar att agera på ett ekologiskt, socialt och etiskt vis. Koncernen utvärderar systematiskt leverantör efter hur hållbara de är.

Vi utvärderar leverantörers hållbarhet med hjälp av vanliga kriterier som används världen över ©Endress+Hauser

Endress+Hauser är ett familjeföretag, så hållbarhet och ett långsiktig tankesätt är grundvärderingar för oss.

”Det är en resa som vi gör tillsammans med våra leverantörer”, säger Fabian Dreier, som är ansvarig för inköp och logistik på Endress+Hauser Flow. Dreier var nyligen i Kina där hans samarbetsparters visade hur miljöskydd och rättvisa affärsmetoder är den rätta vägen att gå. ”Det är ett gott tecken att dessa problem presenteras i förebyggande syfte”, säger avdelningschefen.

Insikter vid jämförelse

Sedan 2019 har Endress+Hauser Flow gett sina cirka 400 direktleverantörer chansen att få sin hållbarhetsförmåga granskad av de externa specialisterna på EcoVadis. Utvärderingen baseras på 21 kriterier inom områdena miljöskydd, arbetspraxis och mänskliga rättigheter, rättvisa affärsmetoder och hållbar tillverkning.

De leverantörer som deltar får en inblick i de placerar sig i jämförelse med andra företag i samma jämförelsegrupp, och vad de kan utveckla, samtidigt som de får konkreta råd på hur de ska förbättras.

Gemensamt mål

”Detta ger oss en möjlighet till en öppen dialog”, säger Fabian Dreier. Hur säkerställs medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen? Hur upprättas vattenhanteringen? ”Endress+Hauser är ett familjeföretag, så hållbarhet och ett långsiktig tankesätt är grundvärderingar för oss”, säger Dreier. Detta ansvar för kommande generationer sträcker sig utanför företagets lokaler. ”För oss är det viktigt att även våra leverantörer agerar på ett ekologiskt, socialt och etiskt vis.”

Heltäckande översikt

Målet är att alla huvudsakliga och strategiska leverantörer frivilligt ska delta i hållbarhetsgranskningen innan 2023. Totalt 48 partners i Europa, Kina, USA och Indien deltog i den första omgången av granskningar. Endress+Hauser Flow märker också av resultaten. Förutom informationen från sina egna leverantörsgranskningar, får produktcentret en ännu mer omfattande översikt över sina partners, något som kan användas i jämförelsesyfte.