Endress+Hausers Policy om konfliktmineraler

Läs vår Policy om konfliktmineraler

Endress+Hauser har åtagit sig att förse sina kunder med produkter av högsta kvalitet och strävar efter att uppnå de högsta normerna för socialt ansvarstagande och etiskt uppförande. Även om Endress+Hauser inte är skyldiga att rapportera till SEC (Securities and Exchange Commission, amerikanska finansinspektionen) så vill vi ändå hjälpa våra kunder att uppfylla deras krav på rapportering. Vi har analyserat vår leveranskedja för att säkerställa att due diligence utövas av våra leverantörer för att fastställa konfliktmineralers ursprung och förvaring.

Policy om konfliktmineraler ©Endress+Hauser

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att produkter och komponenter som vi tar emot från våra leverantörer inte anses vara konfliktmineraler med ursprung i Demokratiska republiken Kongo samt att de är konfliktfria enligt EICC-standard. Endress+Hauser fortsätter att utvärdera och bedöma sin leverantörskedja i enlighet med detta.

I nuläget har våra undersökningar lett till utfärdandet av en rapport om konfliktmineraler med hjälp av den mall som tillhandahålls av Conflict-Free Sourcing Initiative (CSFI). Endress+Hausers rapport om konfliktmineraler kommer att uppdateras regelbundet. Här är vårPolicy om konfliktmineraler (eng).

Här hittar du Endress+Hauser-koncernens Rapport.

Eventuell ytterligare information kan erhållas på begäran från ditt lokala Endress+Hauser försäljningskontor.