Enter at least 2 characters to start the search.

Globala men ändå lokala

Försäljning och produktion nära våra kunder

"Serving comes before earning": en grundprincip som format vårt företag från allra första stund. Det är därför vi alltid finns nära våra kunder med ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och produktionscenter.

  • Försäljning
  • Representant
  • Produktion
  • Holding

Oberoende enheter

Vi vill att beslut ska fattas av experter, i verksamheten där de får betydelse och snabbt kan förverkligas. Därför verkar våra produktionsanläggningar och lokala försäljningskontor som juridiskt självständiga enheter.

Nära våra kunder

Ungefär hälften av våra medarbetare arbetar med försäljning. De tar hand om våra kunder på ett förtroget och familjärt sätt, som utvecklats under många år. Våra försäljningscentra är nationella företag som har hand om försäljning, marknadsföring och service i respektive land. Väl utvalda återförsäljare kompletterar vårt eget nätverk.

Produktionskompetens

Våra produktionsanläggningar med huvudkontor i Tyskland och Schweiz, fokuserar på produktion, product management, forskning och utveckling samt logistik. På dessa anläggningar tillverkas även kärnkomponenterna för vår internationella produktion. Anläggningar i Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Sydafrika, Storbritannien och USA monterar, testar och kalibrerar instrument och enheter. På så sätt kan vi snabbt och smidigt ge våra kunder personlig service över hela världen.

Vältrimmade strukturer

Det omfattande försäljnings- och produktionsnätverket samordnas av Endress+Hauser Management AG i Reinach, Schweiz. Olika supportcenter hjälper koncernens bolag att utöva sin verksamhet. Endress+Hauser InfoServe i Weil am Rhein, Tyskland, spelar en särskilt viktig roll. Koncernens IT-specialist tillhandahåller unikt expertkunnande för mjukvara och IT-baserade tjänster och lösningar.