Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Familjeföretag

Delad framgång

Endress+Hauser är det största familjeägda företaget inom processautomation. En bidragande faktor till företagets framgång är den sammahållning som finns inom Endress-familjen. Ägarna gör sitt yttersta för att säkerställa företagets stabilitet och kontinuitet.

De åtta barnen till företagets grundare äger vardera tolv procent av företaget. Ytterligare fyra procent har placerats i den icke vinstdrivande Georg H Endress-stiftelsen. Stiftelsen engagerar sig bl.a. för att hjälpa unga människor i deras karriärer. Den är även involverad i ett gränsöverskridande samarbete i regionen kring Basel.

Efter att företags grundare gick bort 2008 har stiftelsen fortsatt att hedra hans sociala engagemang.

Familjens regleringsbrev

Familjen Endress har upprättat ett regleringsbrev som fastställer ägarfamiljens förhållande till företaget och förhållandet mellan den enskilda familjemedlemmarna. Familjen Endress regleringsbrev har till syfte att främja familjebanden, att leda in yngre familjemedlemmar i företaget och att förhindra att eventuella tvister mellan familjemedlemmarna ska påverka företaget. Regleringsbrevet fastställer t.ex. under vilka villkor och på vilka positioner familjemedlemmarna kan arbeta för företaget.

Långsiktig framgång

Regleringsbrevet är en tydlig försäkran: för en långsiktig och hållbar framgång ska Endress+Hauser stanna i familjens ägo som ett oberoende och självständigt företag.

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng