Finansiella resultat

Koncernen ökade inkommande beställningar, försäljning, vinst och antal anställda under räkenskapsåret 2019

Endress+Hauser nådde goda resultat inom alla områden, branscher och regioner under 2019. Koncernen skapade hundratals nya jobb, investerade rekordsummor och förbättrade sitt hållbarhetsarbete. Enligt VD Matthias Altendorf befinner sig familjeföretaget därmed i en stark position för att kunna hantera utmaningarna i samband med coronakrisen.

Stark utveckling i Asien driver på tillväxten

”2019 var ett stabilt år för Endress+Hauser”, betonar Matthias Altendorf. Specialisten på mätteknik och automationslösningar för process- och laboratorieapplikationer ökade nettoförsäljningen med 8,0 % till 2,652 miljarder euro. Asien gav starka tillväxtimpulser. Avkastningen på försäljning (ROS) steg med 0,2 procentenheter till 13,1 %. Nettointäkten ökade med 14,3 % till 265,9 miljoner euro.

Fokus på innovation och hållbarhet

Endress+Hauser registrerade 318 patentansökningar och investerade 7,6 % av omsättningen i forskning och utveckling. I slutet av 2019 hade Endress+Hauser 14 328 medarbetare världen över (en ökning med 400). I den EcoVadis årliga hållbarhetsgranskning fick Endress+Hauser 72 poäng, 4 mer än 2018, vilket placerar företaget bland de översta två procenten i jämförelsegruppen. Trots globala investeringar på 231,1 miljoner euro har koncernen nästan inga banklån.

Digital närhet överbryggar det fysiska avståndet

Endress+Hauser inledde 2020 med en ytterligare ökning av inkommande beställningar. Coronaviruset gör det dock allt svårare att nå de ursprungliga målen. ”Vi överbryggar det fysiska avståndet genom omtanke och digital närvaro”, säger Matthias Altendorf. Som mest arbetar 10 000 medarbetare nu hemifrån. Kunderna kan använda webbplatsen för att beställa instrument och spåra beställningar och vi har ett onlineverktyg där vi ger fjärrsupport via video om det behövs.

Koncernens mål är att värna om de anställda

”Vi har alltid drivit en stabil verksamhet och som företag har vi mycket goda förutsättningar”, säger Matthias Altendorf. ”Vi gör allt vi kan för att skydda våra anställda och ta Endress+Hauser genom krisen.” Aktieägarna stöttar denna strategi och accepterar en minskad vinst, betonar styrelseordförande dr Klaus Endress.

Kontakt

Ladda ner