Finansiellt resultat

Koncernens omsättning uppgår till nära 2,5 miljarder euro

Endress+Hauser hade stark tillväxt över alla regioner, sektorer och produktområden under 2018. Den pågående digitaliseringen inom industrin och den positiva utvecklingen på de internationella marknaderna gav stark drivkraft. Koncernen ökade sin försäljning och vinst, investerade stort och skapade hundratals jobb över hela världen.

”Sammanfattningsvis var 2018 ett bra år för Endress+Hauser globalt”, förklarade koncernchef Matthias Altendorf på koncernens årliga mediakonferens i Basel. Koncernen ökade nettoförsäljningen med 9,5 % till 2,455 miljarder euro, trots motvind i form av valutakurser. Uttryckt i lokala valutor växte försäljningen med 12,7 %.

USA intar förstaplatsen

Verksamheten gynnades av den starka ekonomiska situationen inom processautomation. Fortsatt hög efterfrågan från privata konsumenter, liksom stigande olje- och råvarupriser, bidrog till en solid tillväxt. Efter år med ganska begränsade investeringar gjorde stora projekt comeback. Enligt finansdirektör Dr Luc Schultheiss har Endress+Hausers resultat ”överträffat branschgenomsnittet”. Endress+Hauser har gjort fantastiska framsteg i Europa. Starkast var tillväxten emellertid i Nord- och Sydamerika. ”Efter 65 år har USA ersatt Tyskland som vår största försäljningsmarknad”, sa Matthias Altendorf.

Vinsten ökar markant

Växlingarna på valutamarknaden dämpade inte bara försäljningsökningen, de krympte också kostnadsstrukturerna, trots betydande kostnadsökningar på materialsidan. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31,4 % till 330,6 miljoner euro. Även om det inte finns någon tydlig engångsinkomst under 2018, till skillnad från föregående år, ökade vinsten före skatt (EBT) med 14,6 % till 315,7 miljoner euro..

Nettoinkomsten steg med 11,2 % till 232,5 miljoner euro, motsvarande en effektiv skattesats på 26,4 %. Koncernen har inga större banklån.

Innovationer för en digital framtid

Endress+Hausers tillväxt har främjats av en mängd olika uppfinningar. Företaget släppte 54 nya produkter på marknaden förra året. Kostnaden för forskning och utveckling steg till 184,2 miljoner euro, vilket motsvarar 7,5 % av försäljningen. Företaget ansökte om 287 patent 2018. Vid årets slut innehade Endress+Hauser nästan 7 800 patent och andra immateriella rättigheter.

Hundratals nya jobb

Den positiva utvecklingen gjorde att många nya jobb skapades. En ökning med 629 personer jämfört med föregående år. Ökningen skedde framförallt inom produktionen och produktionsrelaterade områden, men även inom serviceenheterna. Företaget skapade 200 nya jobb bara i Basel-regionen.

Toppnoterad hållbarhet

”Som ett familjeägt företag är hållbar utveckling viktigt för oss”, understryker Matthias Altendorf. En av de strategiska indikatorerna är den årliga EcoVadis-mätningen, där företag bedöms utifrån sitt hållbarhetsarbete. Under 2018 fortsatte Endress+Hauser att förbättra sig, med 68 av 100 möjliga poäng. Det ger en placering i de övre 5 % av jämförelsegruppen. Endress+Hauser planerar att använda EcoVadis-plattformen när man så småningom ska utvärdera sina egna leverantörer.

Fortsatt solid tillväxt

2019 har börjat bra för Endress+Hauser. Inkommande ordrar och nettoförsäljningen för koncernen ligger gott och väl över föregående års nivåer. Företaget räknar dock med att trenden saktar in under årets andra halva. ”Vi förväntar oss fortfarande en solid tillväxt i på 4–6 %” säger Luc Schultheiss. Enligt finansdirektören planerar företaget att investera 260 miljoner euro i år, och förutsatt att verksamheten fortsätter att gå bra kommer det att skapas 500 nya jobb världen över.

Kontakt

Ladda ner