Finansiellt resultat

Koncernen hade global tillväxt, ökad vinst och skapade många nya jobb

Endress+Hauser ökade försäljningen och vinsten 2017. Koncernen gynnades av stark tillväxt och introducerade ett brett utbud av produktinnovationer, inklusive det första digitala tjänsterbjudandet. Många nya anställningar, betydande investeringar och stora framsteg inom hållbarhet understryker koncernens balanserade tillväxt.

År 2017 ökade nettoomsättningen med 4,8 procent till 2241 miljarder euro. Värderingen av euron mot de flesta andra valutor gör däremot bilden något sneddriven. "När justering skett av lokala valutor reglerades det till 6,5 procents; Instrumentering hade en tillväxt på 8,0 procent, säger VD Matthias Altendorf under koncernens årliga mediakonferens i Basel. "Vi är övertygade om att Endress+Hauser har stärkt sin marknadsposition..

Kraft från innovation och digitalisering

"Verksamheten fungerade bra över nästan alla regioner och industrier", rapporterade Endress+Hausers VD. Innovativ teknik gav stor kraft till verksamheten. Endress+Hauser lanserade 57 nya produkter och 571 instrumentalternativ förra året. Kostnaderna för forskning och utveckling ökade till 170,7 miljoner euro, vilket motsvarar 7,6 procent av försäljningen. Betydelsen av innovation hos Endress+Hauser återspeglas i 261 nya patentansökningar. Digitalisering spelar en allt viktigare roll.

Förbättring på resultatsidan


416/5000

Endress+Hauser förbättrade rörelseresultatet (EBIT) med 15,0 procent till 251,7 miljoner euro. Resultatet före skatt (EBT) ökade med 24,9 prcent till 275, 6miljoner euro. Nettoresultatet ökade med 34,2 procent till 209,1 miljoner euro. Return on sales (ROS) klättrade 2,0 poäng till 12,3 procent. Däremot sjönk soliditeten 0,3 procentenheter till 70,2 procent på grund av valutakurseffekter. Endress+Hauser investerade 138,7 miljoner euro över hela världen.

Utmärkt hållbarhet

Som familjeföretag är det vårt mål att växa hållbart, "betonade VD Matthias Altendorf. En av de strategiska nyckelfaktorerna i detta avseende är EcoVadis-riktmärket, som tar upp leverantörens hållbarhet. Vid 2017 års slut hade Endress+Hauser 66 av 100 möjliga poäng och placerades i de översta procenten av alla företag som utvärderades. Endress Hauser skapade 296 nya jobb under 2017, betydligt fler än planerat. Vid årsslutet arbetade 13.299 personer för koncernen

Solid utsikt för innevarande år

Endress+Hauser har haft en bra start i år med en stark ökning av inkommande order. Koncernen planerar för tillväxt och förutser lönsamhet som stannar kvar på nuvarande nivå utan extraordinära effekter. 223 miljoner euro har avsatts för investeringar och koncernen planerar att skapa upp till 500 nya jobb över hela världen. "Vi förväntar oss att 2018 blir ytterligare ett bra år för Endress+Hauser", säger Matthias Altendorf.

Kontakt

Ladda ner