Företagets grundvalar

Vår strategiska inriktning och våra kärnvärden

För att bli ett framgångsrikt företag krävs en tydlig inriktning. Vår vision anger vår etiska grundsyn, vårt ethos, och ligger till grund för vår mission som hjälper oss att definera vårt uppdrag.

En kund och en ingenjör från Endress+Hauser på ett raffinaderi. ©Endress+Hauser

Vision

Vi är ett framgångsrikt familjeföretag. Kunder världen över i laboratorier och inom processautomation förlitar sig på att våra produkter, lösningar och tjänster förbättrar deras processer och därmed också deras produkter, på ett hållbart sätt.

Mission

Vi hjälper våra kunder att förbättra sina produkter och att tillverka dem ännu mer effektivt.