The Spirit of Endress+Hauser

Vår företagskultur beskriven i ord

Att enbart känna till de nedskrivna regler som finns på företaget är inte tillräckligt – det viktiga är att våra medarbetar också lever upp till företagskulturen. "The Spirit of Endress+Hausers" sätter ord på de övertygelser och värderingar som är viktiga för oss.

Endress+Hauser-medarbetare på ett möte ©Endress+Hauser

Huvudprinciper

 • Vi lär av våra kunder och finns där för dem

 • Vi förblir ett familjeföretag

 • Vi eftersträvar en trygg och tillitsfull atmosfär

 • Kvalitet framförallt

 • Lojalitet och socialt ansvar är kärnvärden

 • Vi kommunicerar på ett öppet och konstruktivt sätt

 • Vi lär av våra misstag

Ledarskap

 • Vi leder våra medarbetare genom att själva vara goda förebilder

 • Vi utmanar och stöttar våra medarbetare

 • Vi uppmuntrar personlig utveckling

 • Vi främjar laganda

 • Vi ger varandra återkoppling

Människor

 • Vi är ödmjuka och anspråkslösa

 • Vi följer vår övertygelse

 • Vi ger aldrig upp

 • Vi är bra på att samarbeta

 • Vi är vänliga mot varandra

 • Vi sätter det gemensamma före egenintresset

 • Vi uppmuntrar mångfald

Prioriteringar

 • Det vi gör är viktigt för våra kunder

 • Vi agerar etiskt

 • Evolution istället för revolution

 • Vi gör samma saker på samma sätt och rätt redan från början

 • Vi löser problem direkt där de uppstår

 • Vi tror på frihet under ansvar

 • Vinst är resultatet av ett bra utfört arbete