Enter at least 2 characters to start the search.

Sex händelserika decennier

Historien om Endress+Hauser

På sin väg från småföretag till en av världens ledande leverantörer av mätinstrument har Endress+Hauser upplevt såväl turbulenta perioder som makalös tillväxt. Men en varaktig, långsiktig framgång har alltid varit den grundläggande tanken.

xx ©Endress+Hauser

1953 Företaget L. Hauser KG grundas i Lörrach, Tyskland den 1 februari 1953. Företaget säljer nivåmätarna Tektor och Telstor som tillverkas av det brittiska företaget Fielden Electronics.

xx ©Endress+Hauser

1955 Georg H Endress söker sitt första patent hos det schweiziska patentverket.

xx ©Endress+Hauser

1956 Nivotester och Silometer lanseras. Instrumenten tillverkas i en gammal snickarverkstad i Lörrach.

xxx ©Endress+Hauser

1957 Det unga företaget antar namnet Endress+Hauser. Omsättningen överstiger 1 miljon D-mark.

xx ©Endress+Hauser

1960 De första försäljningscentren öppnas utomlands, i Nederländerna och Schweiz; Frankrike och Belgien öppnas strax efter.

xx ©Endress+Hauser

1961 Företaget, som nu har 120 medarbetare, flyttar till nya lokaler i Maulburg, Tyskland.

xx ©Endress+Hauser

1965 Endress+Hauser presenterar sin första flödesmätare.

xx ©Endress+Hauser

1976 Övertagande av Wetzer (registrering) i Nesselwang. Endress+Hauser Flowtec (flödesteknik) grundas i Reinach. Förvärv av Conducta i Gerlingen (vätskeanalys).

xx ©Endress+Hauser

1984 Starka inom forskning och utveckling: datorer var redan då en vanlig syn hos Endress+Hauser.

xx ©Endress+Hauser

1984 Avancerad kunskap: Endress+Hauser förvärvar tidigt expertis inom kalibrering.

xxx ©Endress+Hauser

1984 Hedersutmärkelse till företagets grundare: Georg H Endress tilldelas the German Federal Cross of Merit First Class.

xx ©Endress+Hauser

1988 Avancerad teknologi: testning av flödesmätaren Swingwirl.

xx ©Endress+Hauser

1989 Ett ”bästa år” för Endress+Hauser-koncernen. Fokus på Asien: efter Hongkong, Malaysia och Singapore öppnas även försäljningscenter i Thailand, Kina, Korea och Indien.

xx ©Endress+Hauser

1989 Utvecklingen går snabbt framåt. Kretskort och elektriska komponenter blir allt mindre och mer komplexa.

xx ©Endress+Hauser

1990 Med över 4000 medarbetare överstiger företagets nettoomsättning 500 miljoner schweizerfranc. Med nya dotterbolag i Kanada och Spanien har företaget nu 20 försäljningscenter.

xx ©Endress+Hauser

1995 Sönerna till företagets grundare: Klaus Endress – här med sina bröder Urs, Hans-Peter och George (från vänster) – tar över den operativa ledningen av koncernen efter sin far.

xx ©Endress+Hauser

1999 Nya produktionsanläggningar i Aurangabad, Indien. Endress+Hauser Process Solutions (automationslösningar) grundas i Reinach.

xx ©Endress+Hauser

2005 Ceremoni när det första spadtaget tas: byggnadsarbetet inför det nya huvudkontoret i Reinach är i full gång.

xx ©Endress+Hauser

2006 Aktieägarna i familjen Endress upprättar ett regleringsbrev.

xx ©Endress+Hauser

2008 Företagets grundare Dr hc Georg H Endress avlider vid 84 års ålder.

xx ©Endress+Hauser

2009 Samlad produktionskunskap: I Suzhou, Kina, monterar Endress+Hauser mätinstrument för tryck, nivå, flöde och temperatur.

xx ©Endress+Hauser

2010 Expanderar i USA: på Greenwood Campus (Indiana) startar Endress+Hauser upp en ny anläggning för produktion och kalibrering av flödesmätare.

xx ©Endress+Hauser

2012 Ett nytt produktionscenter öppnar i Itatiba, Brasilien. Förvärv av det amerikanska företaget SpectraSensors (gasanalys).

xx ©Endress+Hauser

2014 Matthias Altendorf tar över som verkställande direktör för Endress+Hauser-koncernen efter Klaus Endress. Endress+Hauser-koncernen sysselsätter ca 13 000 medarbetare.

xx © Analytik Jena

2013 Med förvärvet av Analytik Jena (Tyskland) och Kaiser Optical Systems (USA) fortsätter Endress+Hauser att utveckla sitt produktsortiment inom analysområdet.

1953 träffades två till synes omaka herrar i syftet att grunda ett nytt företag i en privatvåning i Lörrach, Tyskland. Den ene var den schweiziske ingenjören Georg H Endress, nyss fyllda 29 år, lång och kraftig; den andre var den 58-årige tyske bankchefen Ludwig Hauser, betydligt äldre och smalare.

Ett starkt team

Dessa osannolika affärspartners visade sig vara en perfekt kombination. Endress vision och Hausers försiktighet visade sig vara grundpelarna för framgång. Den unge ingenjören såg tydligt vilka möjligheter elektronisk nivåmätning hade att erbjuda. Fram tills dess hade uppmätta värden fått läsas av och bedömas manuellt. Den erfarne bankmannen hade en försiktig inställning till affärer och styrde företaget tryggt genom de första turbulenta åren.

De första åren

Startkapitalet för L Hauser KG var 2000 D-mark. De första företagslokalerna var ett rum i Hausers våning i Lörrach. Av en slump kom företagets namn av Ludwig Hausers hustru Luise: i bolagsregistret från 10 februari 1953 står hon som aktieägare. Företaget uppträde under namnet Endress+Hauser först 1957.

Generationsväxling

Georg H Endress ledde företaget under fyra decennier. Han hittade nya marknader och användningsområden och utvecklade företaget som specialiserat sig på nivåmätning till att bli en leverantör av kompletta lösningar för processindustrin. När han 1995 lämnade över ledningen av företaget till sin näst äldste son Klaus hade småföretaget vuxit till en global koncern med 4300 anställda.

Vidareutveckling av produktkorg och företagskultur

Klaus Endress (född 1948) fortsatte målmedvetet sin fars arbete. Han utvecklade företaget och satte sin egen prägel på ledarskapet. Han klarade framgångsrikt av utmaningarna i en globaliserad värld genom att inse betydelsen av service och lösningar. Klaus Endress har fortsatt att bygga upp en stark företagskultur som följer idén om varaktig och långsiktig tillväxt.

Förändringar i ledningen

Den 1 januari 2014 tog Matthias Altendorf (född 1967) över posten som verkställande direktör för Endress+Hauser-koncernen efter Klaus Endress som fortsätter att arbeta som styrelseordförande i Supervisory Board.

Mr Altendorf förespråkar digitalisering och applikationer till den industriella Internet of Things och ser till att vidareutveckla utbudet inom laboratorie-och processanalys.

Endress+Hauser äger dotterbolag i sex världsdelar och har mer än 14 300 medarbetare över hela världen inom produktion, försäljning och service och genererar en nettoomsättning på över 2,6 mia. Euro (2019)