Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Maximera tillgängligheten på dina instrument

Mobil flödeskalibrering för livsmedel- och dryckesindustrin

Är du trött på att skicka dina flödesinstrument till laboratorier för test och kalibrering? Är du less på tiden det tar och riskerna det medför? Vi erbjuder en kostnadseffektiv, bekväm strategi för flödeskalibrering som säkerställer lagefterlevnad och livsmedelssäkerhet. Mobil kalibrering är enklare än du tror.

Benefits

  • Kostnadseffektivt

  • Tidsbesparande

  • Riskminimering

Mobil flödeskalibrering

Flödeskalibrering är utmanande. När mätarna måste skickas iväg tar det tid. Att undvika transportskador till och från kalibreringsplatsen är också viktigt. Vår mobila kalibreringsrigg är helt spårbar enligt nationella och internationella standarder och jobbet är gjort på mindre än en timme. Du maximerar anläggningens tillgänglighet och förblir kompatibel. Ta reda på hur du planerar för mobil kalibrering.

Se mer information, inklusive en teknisk artikel om vår tjänst och hur mycket tid du kan spara

Mobil kalibrering av  dina flödesmätare ©Endress+Hauser