Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Projekt inom processautomation

Smidig projekthantering baserad på globala harmoniserade och standardiserade processer

Att du som anläggningsbyggare eller EPC ska lyckas och nå framgång är vårt främsta mål. Professionell kommunikation och samarbete leder till förtroende, vilket i sin tur är nyckeln till framgångsrika automationsprojekt. Särskilt när det gäller storskaliga projekt eller vid outsourcing av ickecentrala(non-core)-funktioner. Vare sig det gäller ett projekt med en ny eller en befintlig anläggning.

Implementeringen av en lösning i en befintlig anläggning utförs normalt under tidspress eller under mycket begränsade perioder då produktionen stoppas. Detta kräver ordentlig koordinering och tillräckligt med resurser.

Project management

©Endress+Hauser

Att välja rätt projekt och ta med rätt personer till projektteamet är en förutsättning för att starta och slutföra ett projekt på ett framgångsrikt sätt. Det är mycket viktigt med kommunikation och engagemang på ett tidigt stadium. Tydliga regler vid projektstarten garanterar att det hanteras på rätt sätt i förhållande till graden av komplexitet.

Vår projekthanteringsprocess bygger på ett ramverk från PMI® (Project Management Institute) (PMBOK® Guide) och våra PMP®-certifierade projektledare fungerar som din främsta kontaktpunkt.

Fördelar med en världsomspännande harmoniserad process

 • Arbetsprocesser som kan storleksanpassas efter projektets komplexitet – standardiserat och bevisat effektivt arbete bryter ner strukturer och processhantering

 • Sänkta kostnader för projektleverans genom att vi tillhandahåller produktivitetsverktyg och inbäddade resurser vid engineering

 • Professionell kommunikation och professionellt samarbete mellan alla aktörer inom ett projekt

 • Quality Gate-procedurer och riskhantering i organisationen säkerställer ökad säkerhet och minskad risk under hela projektprocessen

Processtandardisering

WMed våra standardiserade projektprocesser kan vi garantera dig en gemensam ordning för planering, utförande, kontroll och agerande för att nå definierade mål och syften. Detta leder till snabbare och exaktare administration, support och hantering av dina projekt.

 • Bild som visar affärsprocessen för projekt och Endress+Hauser ©Endress+Hauser

  Projektprocessen - För att du ska nå framgång, hanterar vi våra projekt baserat på globala harmoniserade processer.

 • Endress+Hauser finns över hela världen för att hjälpa dig med dina projekt. ©Endress+Hauser

  Tack vare att vi finns över hela världen kan du vara säker på att ditt projekt hanteras i tid och inom budgetramarna.

 • Professionell kommunikation och samarbete mellan alla aktörer inom projektet ©Endress+Hauser

  Organisatorisk smidighet för att ta itu med komplicerade projekt tack vare flexibla projektgrupper med tydliga ansvarsområden och experthjälp.

 • Riskhantering är en kontinuerlig process för att identifiera potentiella problem ©Endress+Hauser

  Strategier för riskåtgärder - hela projektgruppen är inblandad, riskhantering pågår under hela projektet enligt en metodisk process.

 • För oss innebär project management att våra PMP®-certifierade projektledareär end el av teamet ©Endress+Hauser

  Våra globalt utbildade och PMP®-certifierade projektledare är din primära kontaktpunkt

 • Planera – Utföra – Kontrollera – Agera ©Endress+Hauser

  1. Planera (projektplanering) 2. Utföra (utföra projektarbetet enligt planen) 3. Kontrollera (identifiera avvikelser mellan plan/faktiskt arbete) 4. Agera (arbeta med att introducera lämpliga korrigerande åtgärder)

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng