Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Endress+Hauser-koncernens hållbarhetsrapport

Vårt ansvar som företag

Hos Endress+Hauser är ekonomiskt ansvar oskiljaktigt förknippat med miljö- och samhällsansvar. Denna uppfattning härrör från vår övertygelse att vi måste sträva efter hållbarhet om vi vill vara framgångsrika inte bara idag, utan även i morgon och nästa dag.

  • Endress+Hausers ansvar som företag ©Endress+Hauser

Hållbarhetsrapport

Med vår erfarenhet inom processteknik vet vi att man bara kan styra det som går att mäta. Det är ett av skälen till att vi förra året för första gången lade fram en hållbarhetsrapport för hela koncernen. Vi måste veta var vi står för att kunna ta vårt ansvar som företag.

Under 2015 år la vi grunden för omfattande koncernövergripande hållbarhetsrapportering. Baserat på resultaten av en magisteruppsats, definierade vi de frågor som är viktigast för oss, analyserade deras betydlese för företaget och olika intressenter och fastställde i vilken utsträckning dessa frågor kan påverkas av oss. Matrisen som växte fram ur detta arbete har hjälpt oss att utveckla nyckeltal, åtgärder och mål kring vårt hållbarhetsarbete.

Under tiden har vi skapat supporterande interna strukturer och processer som fångar in de definierade nyckeltalen på en koncerenövergripande nivå. Iakttagelserna och resultatet blev en del av våra nya Strageti 2020+, som inbegriper olika mål med koppling till hållbarhet.

Som en följd av detta, så mäter vi första gången vår framgång baserat på resultatet av EcoVadis' revision. As a consequence, for the first time we are also measuring our success based on the results of the EcoVadis audit, som vi nyttjar varje år för att undersöka hållbarheten i våra affärsprocesser. Vårt mål är att placera oss bland de översta 25 % bland de företag som granskas. Goda resultat i våra regelbundet genomförda kund-och medarbetarundersökningar kommer också att vara ett av våra strategisa resultat i framtiden.

Genom att kombinera dessa data med ekonomiska indikatorer så som tillväxt, avkastning på försäljning och soliditet, får vi en helhetsbild av företagets utveckling.

Ladda ned vår Hållbarhetsrapport här.

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng