Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Optimera din flotationsprocess
för högsta effektivitet

Få ut mer av dina värdefulla metaller och mineraler med mer noggranna mätningar.

I gruvor med sjunkande malmhalter kan flotation vara en avgörande process för mineralutvinning. Men att uppnå en optimal separation i varje flotationscell emellertid är en komplex uppgift på grund av många sammanlänkade variabler. De viktigaste parametrarna är: Flödes- och densitetsmätning av råmaterial, skumhöjd, ett noggrant fastställande av gränssnittet mellan skum och slurry, vätskans pH och Eh, dosering och kvalitet av kemiska reagenser.

Dina fördelar

  • Säkerställ flotationen för alla mineraler

  • Öka utvinningsgraden

  • Lägre kostnader för reagenser

  • Förebygg översvämning och tomma tankar

  • Minska mängden gråberg

Flotation

Infographic

Kvalitetskontroll av råvaran i flotationstanken

Slurryns massflöde i flotationscellen och kvaliteten på slurryn från krossningen mäts noggrannast i ledningen med en kombination av en radiometrisk
densitetsmätare och en elektromagnetisk flödesmätare med ett sliptåligt foder och erosionssäker mätelektrod av borsttyp. Avancerade matematiska algoritmer i flödesmätarens transmitter kan även beräkna torrhalten i slurryn vilket är en viktig parameter vid metallurgisk kalkylering.

Skumnivå och gränsskikt mellan slurry och skum

Nivån på skummet och gränsskiktet mellan slurryn och skummet är en av nyckelfaktorerna för processen. Vi rekommenderar en Prosonic transmitter för gränsskiktsmätning med två ultraljudsensorer om instrumenten kan installeras upptill på tanken i kombination med ett XPSFloatTM-system med en PTFE-belagd flottör, en teflonstång och en målplatta. En sensor mäter avståndet till bubblornas yta och den andra avståndet till målplattan, skillnaden är skummets höjd.

Dosering av kemisk reagens

Torrhalten och matningshastigheten samt skummets höjd kan användas som en matningssignal för styrkretsen för dosering av xantat, skumbildare och pH-regulator.
Coriolismätaren Promass I kan registrera dessa parametrar och möjliggöra mycket noggrann dosering. Och med den unika Promass Heartbeat-tekniken kan operatören övervaka kvaliteten på reagensen beträffande viskositet, densitet och temperatur oavsett korrosion eller påbyggnad i ledningarna.

pH- eller redoxmätning (ORB)

En av de viktigaste parametrarna är slurryns pH-värde som måste hållas inom ett förutbestämt område för att garantera optimal skumbildning och kvalitet.
Redoxsensorer mäter redoxpotentialen eller Eh, som är användbart för optimering av processen och för att säkerställa maximal flotation.
Men att mäta slurryn är en utmaning på grund av de suspenderade partiklarnas nötande karaktär. Helst bör sensorerna ha en kraftig plastkonstruktion av icke-glas och med ett platt mätmembran.

Luftinblåsning

Luft blåses in i flotationstankarna för att agitera innehållet. För att mäta luftströmmen är vortexmätning den bästa lösningen, eftersom den erbjuder hög noggrannhet och ett brett mätområde. Dessutom är vortexgivare tåliga mot vibrationer och tryckluftsverktyg

Mätpunkter

  • Flotationstank i en gruva ©Endress+Hauser
  • Perfekt styrning av skummet i flotationstanken ©Endress+Hauser
  • Pålitlig pH-övervakning i flotationstankar ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng