Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Förenkla styrningen av luftningsprocessen

Styr den biologiska reningen så noggrant som möjligt

Den biologiska processen är ett centralt steg i modern vattenrening. COD och avlägsnande av näringsämnen är nödvändiga krav för att kunna uppfylla gällande lagstiftning. Dessutom står luftningsprocesserna för 60 % av reningsverkets totala energiförbrukning. Många anläggningar uppvisar redan påtagligt minskade utsläpp och sänkta energikostnader på upp till 30 % genom att använda online-mätning av syre och organiska ämnen för styrning av luftningsprocessen.

Tillförlitlig biologisk process

För att åstadkomma en tillförlitlig biologisk process måste man säkerställa en optimal miljö för bakterierna. Viktiga parametrar är syre, pH och temperatur samt uppslammade solida ämnen som indikerar bakteriekoncentrationen i bassängen. Med avancerad övervakning av de bakteriologiska processerna utifrån syre, ammonium och nitrat kan man uppfylla strikta regelverk och samtidigt optimera energiförbrukningen.

En standardiserad lösning för viktiga online-mätningar

Det finns en lösning för att reducera komplexiteten med alla nödvändiga mätpunkter i luftningsprocessen: Liquiline flerkanalstransmitter. Den hanterar upp till 8 mätpunkter för samma eller olika parametrar. Enkel driftsättning, kalibrering, service och öppna kommunikationsgränssnitt underlättar integration och drift.

Dina fördelar

  • Minskade livscykelkostnader på grund av lägre förbrukningskostnader

  • Väsentlig processoptimering beträffande processeffektivitet och energiförbrukning

  • Mindre underhåll och reservdelslager tack vare Liquiline-plattformen

Mätpunkter

Kundcase

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng