Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Förenkla styrningen av luftningsprocessen

Styr den biologiska reningen så noggrant som möjligt

Den biologiska processen är ett centralt steg i modern vattenrening. COD och avlägsnande av näringsämnen är nödvändiga krav för att kunna uppfylla gällande lagstiftning. Dessutom står luftningsprocesserna för 60 % av reningsverkets totala energiförbrukning. Många anläggningar uppvisar redan påtagligt minskade utsläpp och sänkta energikostnader på upp till 30 % genom att använda online-mätning av syre och organiska ämnen för styrning av luftningsprocessen.

Tillförlitlig biologisk process

Luftningsbassäng på ett kommunalt reningsverk med online-analys. ©Endress+Hauser

För att åstadkomma en tillförlitlig biologisk process måste man säkerställa en optimal miljö för bakterierna. Viktiga parametrar är syre, pH och temperatur samt uppslammade solida ämnen som indikerar bakteriekoncentrationen i bassängen. Med avancerad övervakning av de bakteriologiska processerna utifrån syre, ammonium och nitrat kan man uppfylla strikta regelverk och samtidigt optimera energiförbrukningen.

En standardiserad lösning för viktiga online-mätningar

Det finns en lösning för att reducera komplexiteten med alla nödvändiga mätpunkter i luftningsprocessen: Liquiline flerkanalstransmitter. Den hanterar upp till 8 mätpunkter för samma eller olika parametrar. Enkel driftsättning, kalibrering, service och öppna kommunikationsgränssnitt underlättar integration och drift.

Dina fördelar

  • Minskade livscykelkostnader på grund av lägre förbrukningskostnader

  • Väsentlig processoptimering beträffande processeffektivitet och energiförbrukning

  • Mindre underhåll och reservdelslager tack vare Liquiline-plattformen

Mätpunkter

Kundcase

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng