Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Effektiv slamavvattning

Processtyrning bidrar till att minska kostnaderna i samband med slambehandling

Slamavvattning är en vanlig behandling som används för att minska mängden slam före deponering eller för att förbereda slammet för ytterligare processer som torkning eller förbränning. Under alla omständigheter behövs en effektiv slamavvattning för att undvika merkostnader på grund av missade avvattningsmål eller överdriven polymerförbrukning för slambehandling.

Slambehandlare: förberedelse och dosering

Polymerstation för slambehandling. ©Endress+Hauser

Polymerlösningar för slambehandling måste förberedas genom utspädning på platsen för slambehandlingen. Målet är att uppnå en harmoniserad polymerkoncentration för att få bra, stabila avvattningsresultat och långa avvattningscykler. Volymflödesmätning av slambehandlaren och utspädningsvattnet är standardlösningen för korrekt utspädnings- och doseringskontroll. Fördelen är enkel installation av välbeprövade, hållbara magrör med hög noggrahnnhet och kemikaliebeständig liner.

Avsevärd förbättring av avvattningsresultaten

Bandfilterpress för avvattning av slam i ett kommunalt reningsverk ©Endress+Hauser

Eftersom den uppnådda polymerkoncentrationen kan variera är det optimala förhållandet mellan polymer och suspenderade fasta partiklar i slammet inte alltid givet. En Coriolis massflödesmätare erbjuder en mer avancerad styrningsmöjlighet genom att ge ytterligare en utsignal förutom flöde: mediets densitet. Den uppmätta densiteten i polymerlösningen möjliggör konstant polymerdosering i slamströmmen och förbättrar avvattningsresultaten avsevärt.

Suspenderade fasta partiklar jämfört med densitetsmätning av slam

Centrifug för avvattning vid slambehandlingen. ©Endress+Hauser

Optimerade avvattningsresultat kräver också styrning av koncentrationen på det inkommande slammet. En standardlösning som ofta används är en kombination av volymflöde (magmätare) och en optisk sensor för mätning av suspenderade fasta partiklar. Den här kombinationen är effektiv och tillförlitlig i de flesta fall, men optisk mätning av de suspenderade fasta partiklarna kan begränsas på grund av väldigt mörkt slam. Densitetsmätning med hjälp av Coriolis är ett beprövat alternativ som garanterar stabil och bra slamavvattning.

Dina fördelar

  • Flexibelt instrumenteringserbjudande för slamavvattning och polymerdosering som främjar processoptimering med hänsyn till effektivare kemikalieförbrukning (kostnadsminskning) och goda avvattningsresultat

  • Lokal support från våra erfarna sälj- och serviceteam

Mätpunkter

  • Induktiv elektromagnetisk flödesmätning

  • Mätprincipen Coriolis för flödesmätning

Kundcase

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng